Molokai Day Trip to Kapukahehu—aka “Dixie Maru”

September 28th, 2017|Categories: Molokai, Molokai Activities, Molokai Travel|Tags: , , , |

Comments Off on Molokai Day Trip to Kapukahehu—aka “Dixie Maru”

Hiking the Kapihaa Fisherman’s Trail on Lanai

September 28th, 2017|Categories: Activities, Family, Lanai, Lanai Activities, Lanai Travel|Tags: , , , , |

Comments Off on Hiking the Kapihaa Fisherman’s Trail on Lanai

Paragliding on Maui

June 24th, 2017|Categories: Maui, Maui Activities|Tags: , , , |

Comments Off on Paragliding on Maui

Tips For Driving on Molokai

April 5th, 2017|Categories: Molokai, Molokai Travel|Tags: , |

Comments Off on Tips For Driving on Molokai

Traveling to Molokai

March 22nd, 2017|Categories: Molokai, Molokai Travel|Tags: , |

Comments Off on Traveling to Molokai

The History of Moku Hooniki

January 18th, 2017|Categories: Molokai, Molokai Travel|Tags: , , , |

Comments Off on The History of Moku Hooniki

The Hidden Beaches of Lanai

November 21st, 2016|Categories: Lanai Activities|Tags: , , |

Comments Off on The Hidden Beaches of Lanai

Rainy Day Activities on Maui

November 16th, 2016|Categories: Maui, Maui Activities, Maui Travel, Uncategorized|Tags: , , , , |

Comments Off on Rainy Day Activities on Maui

Visiting Hulopoe Bay on Lanai

November 14th, 2016|Categories: Lanai, Lanai Activities|Tags: , , , |

Comments Off on Visiting Hulopoe Bay on Lanai

Molokai Museum and Cultural Center

November 13th, 2016|Categories: Molokai, Molokai Activities, Molokai Culture|Tags: , , |

Comments Off on Molokai Museum and Cultural Center